Quick Search:

Wanneer is schuldhulp nodig?

Er zijn verschillende trajecten voor schuldhulp op meerdere niveaus, tevens afhangende van het daadwerkelijke probleem. Als het bijvoorbeeld gaat om studieschuld en er zijn geen aanvullende problemen, is het verstandig om de hulp te zoeken in die richting. U kunt dan op micro niveau uitmaken hoe het best om te gaan met individuele schulden. Gaat het over een groter probleem, te weten - meerdere schulden die opstapelen en zorgen voor grote problemen in uw maandelijkse inkomen of zelfs uw huisvesting in gevaar brengen, zoek dan schuldhulp via wettelijke instanties.


Schuldhulp volgens de wet

Schuldhulp volgens de wet is onderverdeeld in twee trajecten. Een vrijwillig en een wettelijk traject. Als eerste komt het vrijwillige schuldhulp traject in beeld en alleen als dat is mislukt, is er ruimte voor wettelijke schuldhulp sanering.


Vrijwillige schuldhulp

Het vrijwillige traject start in de gemeente van inschrijving. Het is de taak van de gemeente om vrijwillige schuldhulp aan te bieden. Zij schakelen professionele organisaties in die specifiek kunnen helpen met de aard van de schulden zoals bijvoorbeeld een budget bureau, de kredietbank of het maatschappelijk werk. De gemeentelijke kredietbank kan u tevens een bedrag lenen om alle schuldeisers in een keer af te betalen tegen een schappelijke rente bedrag. Een schuldhulp verlener kan voor u bemiddelen als het gaat om het bereiken van een overeenstemming met de schuldeisers.


Wettelijke schuldsanering

Zodra het vrijwillige traject ontoereikend blijkt of mislukt, komt men in het wettelijke traject terecht. Alle schulden vallen onder de wettelijke schuldsanering zodra deze wordt gestart, inclusief studieschuld dus. De eerste stap is het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank in samenwerking met de schuldhulpverlener. Daar wordt vervolgens beslist aan de hand van het verzoek of het wettelijke traject kan worden gestart. Op het moment van toelating vervallen alle evt. beslagen op goederen en stopt de rente op de huidige schuld. Al de schuldeisers worden verplicht mee te werken aan deze sanering en krijgen gedurende een periode van ongeveer 3 jaar meestal maar een deel van hun geld terug. Een door de rechtbank aangewezen bewindvoerder is in deze periode verantwoordelijk voor het financiële handelen van de schuldenaar.


Voor meer informatie over dit traject kunt u verder lezen op sites zoals:

www.svf.nl/

www.nvvk.eu/Schuldenplein.aspx?PageID=30

www.nibud.nl/

www.zelfjeschuldenregelen.nl/


© 2010 Government of Saskatchewan. All rights reserved.